ZARZĄDZENIE NR 14 /2017
DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I MISTRZOSTWA SPORTOWEGO im. Heleny Spoczyńskiej w Lipinach
z dnia 26.09.2017 roku

w sprawie ustalenia dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018

Działając na podstawie:
§5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.z 2017 r. poz. 1603), po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego zarządzam co następuje:

§1. Dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego w Lipinach w roku szkolnym 2017/2018 będą:

  • 2 – 3 listopada 2017 roku – utrudniony powrót kadetów przed weekendem wyjazdowym.
  • 23 listopada 2017 roku – ślubowanie I rocznika kadetów i dzień Patrona szkoły
  • 2 stycznia 2018 roku – utrudniony powrót kadetów
  • 21 marca 2018 roku – pierwszy dzień wiosny
  • 11 kwietnia – dzień otwarty
  • 30 kwietnia 2018 roku – w związku z maturą
  • 2 maja 2018 roku - w związku z maturą
  • 4 maja 2018 roku - w związku z maturą
  • 1 czerwca 2018 roku – dzień po święcie Bożego Ciała

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

                                                                 

Przewodnicząca Rady Pedagogicznej

Dorota Sokołowska